ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ حاصل از فاضلاب تولیدی در واحدهای صنعتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

فاضلاب تولیدی حاصل از صنایع مختلف، یک منبع آلاینده خطرناک و قابل توجه در آلودگی محیط زیست به شمار می روند. مشکل عمده فاضلاب تولیدی صنایع رنگرزی، مواد رنگی غیرقابل تجزیه بیولوژیکی است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ از فاضلاب صنایع انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی که در سال 1396 انجام گرفت، نمونه برداری از فاضلاب بر اساس کتاب استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب انجام گرفت. نمونه به درون سلول الکتروشیمیایی انتقال یافته و تاثیر پارامترهای مختلف مانند میزان جریان الکتریکی، مقدار مصرفی یون های آهن، pH و زمان واکنش در راهبری فرآیند مورد نظر بررسی گردید.

یافته ها

بر اساس نتایج حاصل، در شدت جریان 25 ولت برای غلظت رنگ 100 میلی گرم بر لیتر و شدت جریان 35 ولت برای غلظت رنگ 200 میلی گرم بر لیتر به بالا، در زمان 50-60 دقیقه، غلظت یون های آهن 3/0 میلی گرم بر لیتر و 3=pH، حذف 8/99 درصدی رنگ به دست آمد.

نتیجه گیری

فرآیند الکتروفنتون، قادر به حذف رنگ با غلظت های متفاوت با بازده بالا می باشد. بر اساس نتایج حاصل، شدت جریان الکتریکی و غلظت یون های آهن، پارامترهای موثر بر فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ هستند و پارامتر های pH و زمان الکترولیز، تاثیر کمتری بر کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ حاصل از فاضلاب دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
283 -291
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138311 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.