بررسی بیان ژن های پینن سنتاز و لینالول سنتاز در پاسخ به تیمار جیبرلیک اسید در گیاه بومادران (.Achillea millefolium L)

پیام:
چکیده:

اخیرا توجه روزافزونی به گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه می شود. بومادران (Achillea millefolium L.) یک گیاه دارویی است که دارای ترکیبات مهمی از جمله پینن و لینالول می باشد. این دو ترکیب به سبب اهمیت بالایی که دارند، زمینه ساز توجه محققان به خود شدند. در این تحقیق میزان بیان رونوشت دو ژن کدکننده پینن سینتاز و لینالول سینتاز را که در انتهای مسیر مونوترپنی MEP قرار دارند و سبب تولید پینن و لینالول می شوند، با اعمال برون زاد تیمار جیبرلیک اسید (GA3(با سه سطح غلظتی (صفر، 25، 50 میلی گرم) در زمان های مختلف نمونه برداری (24، 48 و 72 ساعت پس از اعمال تیمار)، سال 1396-1395 در گلخانه دانشکده کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج واکنش زنجیره پلیمرزدر زمان واقعی نشان دادکه بیشترین میزان رونوشت در اعمال تیمار جیبرلیک اسید با غلظت 25 میلی گرم و زمان نمونه برداری 48 ساعت پس از اعمال تیمار، مربوط به ژن پینن سینتاز بود. در بیشتر نمونه ها، با افزایش میزان رونوشت پینن سینتاز، میزان رونوشت لینالول سینتاز کاهش می یافت. شواهد حاکی از آن است که، کاربرد برون زاد جیبرلیک اسید، باعث ایجاد فرآیند مولکولی شده که منتج به پاسخ دهی گیاه با تغییر بیان ژن های کد کننده پینن سنتاز و لینالول سینتاز می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.