تاثیرطراحی وصفحه آرایی وب سایت برروی انگیختگی عاطفی مشتریان درفروشگاه اینترنتی

نویسنده:
چکیده:

منظور از طراحی، نوع گرافیک، کنارهم قراردادن آیتم هاو...که درسایت به کاررفته است. طرح کلی وب سایت نیز می‌تواند به عنوان یک نماد و عامل اثرگذاربروی ادراک مشتری، استفاده شود. علاوه بر راحتی دستیابی به صفحه مورد نظربرپایه ساختارخوش طرح، جذابیت‌های ظاهری وب سایت برروی انگیختگی عاطفی مشتری (بیان یک وضعیت فیزیولوژیکی و روانی از بیدار شدن، هشیاری و یا به محرکی واکنش نشان دادن است) تاثیربسزایی دارند. تحقیقات نشان داده که شکل تصاویر، گرافیک‌ها، دکمه‌ها، شکل منوها و سازگاری قالب حروف با تصاویر درادراک مشتریان تاثیرداشته و این طرح بندی کلی می تواندیک احساس کلی را به مشتریان منتقل کند.بررسی طراحی و صفحه آرایی وب سایت،فروشگاه اینترنتی و انگیختگی عاطفی درمقاله حاضرمورد بررسی قرارمی گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.