تدوین شاخص و رتبه بندی کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

پیام:
چکیده:
رتبه بندی کتابخانه ها، عاملی است که بر اساس آن می توان سطح کتابخانه، نوع منابع خریداری شده، میزان بودجه تخصیصی، فضای موردنیاز و حتی امکان حذف یا توسعه کتابخانه ای را پیش بینی کرد. . بدین جهت به منظور رتبه بندی کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تعداد 92 کتابخانه مورد مطالعه قرار گرفتند. سیاهه وارسی متشکل از 4 بخش (مجموعه سازی، سازمان دهی منابع، خدمات و نیروی انسانی و منابع و تجهیزات) و 33 معیار، تهیه و تدوین شد و در پایگاه اطلاعات آماری کتابخانه های واحدهای تابعه سازمان طراحی و پیاده سازی شد. نتایج نشان دادند تنها 1 کتابخانه (1.16 درصد) با کسب امتیاز بالای 600 در سطح یک و 6 کتابخانه (6.97 درصد) با کسب امتیاز بالای 300 در سطح دوم قرارگرفته اند. 79 کتابخانه (91.86 درصد) با کسب امتیاز پایین 300 در سطح سوم واقع شده اند. در کل کتابخانه های سازمان در وضعیت مناسبی قرار ندارند و باید موردتوجه بیشتری قرار گیرند. در نهایت پیشنهاداتی برای وضعیت موجود ارایه شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138504 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.