استفاده کاری و تفریحی اعضای سازمان از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی

پیام:
چکیده:

علی رغم حضور گسترده شبکه های اجتماعی برخط در محیط کار، پیامدهای ناشی از این فن آوری، موردمطالعه چندانی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر به کارگیری شبکه های اجتماعی عمومی با شبکه های اجتماعی سازمانی توسط کارکنان با دو انگیزه متفاوت سرگرمی و مرتبط به کار در سازمان بر رضایت شغلی است. بدین منظور این پژوهش 240 نفر از کارکنان شرکت آسیاتک را موردمطالعه قرار داده است. این پژوهش اعتبار فرضیات خود را به روش حداقل مربعات جزیی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش این است که به کارگیری شبکه های اجتماعی عمومی با دو انگیزه متفاوت سرگرمی و مرتبط به کار منجر به ارتقاء سطح رضایت شغلی افراد می شود. به کارگیری شبکه های اجتماعی سازمانی باانگیزه سرگرمی بر روی رضایت شغلی اثر منفی و باانگیزه مرتبط به کار اثر مثبت دارد. سهم افزایی نظری این پژوهش این خواهد بود که شبکه های اجتماعی در محیط کار لزوما همراه با پیامدهای منفی نیستند و می توانند برای سازمان ها مفید واقع شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138510 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.