تعیین ویژگی ها و سطوح بیمه سلامت: مطالعه ای کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیمه سلامت یکی از مکانیسم های تامین مالی در بخش سلامت است که هزینه های گران و پیش بینی نشده ناشی از مراقبت های سلامت برای خانوارها را کاهش می دهد و این هزینه ها را به حق بیمه های قابل پیش بینی تبدیل می کند. هدف این مطالعه شناسایی ویژگی ها و سطوح مناسب برای بیمه سلامت است که قادر به توصیف مناسب خدمات مراقبت سلامت باشد.

روش پژوهش

 مطالعه حاضر حاصل فاز کیفی روش تحلیل توامان است که در سال 1396 در شهر یزد انجام شد و شامل چندین مرحله بود. ابتدا بررسی متون از طریق جست و جو در سایت های معتبر انجام شد و ویژگی های مرتبط شناسایی شد. سپس از طریق مصاحبه با 8 نفر از متخصصان بیمه سلامت و سیاستگذاری سلامت که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، ویژگی های مربوط به بیمه درمانی مشخص و وزن دهی انجام گرفت. نهایتا تیم تحقیق در مورد گنجاندن صفات و سطوح در طرح نهایی پس از چند جلسه پانل با خبرگان، تصمیم گرفتند.

یافته ها

 یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد مهمترین ویژگی های بیمه سلامت شامل پوشش خدمات بستری در بخش دولتی، پوشش خدمات بستری در بخش خصوصی، پوشش خدمات سرپایی، پوشش خدمات دارو، پوشش خدمات دندانپزشکی، پوشش هزینه های جانبی، پوشش هزینه آزمایش و تصویر برداری و در نهایت حق بیمه است.

نتیجه گیری

سیاست گذاران و سازمان های بیمه سلامت برای بهبود و ارتقاء بیمه در این حوزه باید به بسته های مزایای خدمات سلامت و حق بیمه متناسب با توانایی پرداخت مردم و تورم جامعه توجه داشته باشند. تاکید بر این ویژگی ها می تواند به ترجیحات و تمایل افراد به پرداخت بیمه سلامت کمک کند و موجب تغییر در نظام بیمه ای کشور، برنامه ریزی جهت بهبود بیمه های پایه و افزایش مطلوبیت ناشی از بسته های بیمه گردد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.