دلایل معرفتی گسست گروه های سیاسی در ایران

پیام:
چکیده:

روایت نیروهای سیاسی در جامعه روایت تحولات سیاسی، جامعه شناختی و فرهنگی یک جامعه تلقی می شود. در واقع با بررسی و تبیین جریان های سیاسی اعم از نوع رقابت، ایتلاف و گسست بین نیروهای سیاسی، پشتوانه معرفتی و فکری گروه های سیاسی و... حداقل بخشی از مسایل اجتماعی و فرهنگی تبیین می شوند. بنابراین واکاوی گسست نیروهای سیاسی در طول چهار دهه گذشته نیازمند نگرش جامعه شناختی و معرفتی می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به شرایط اجتماعی، دینی و فکری و تاریخی و همچنین مدرنیته و تبعات آن جریان های سیاسی متعددی شکل گرفته اند ولی همین صورت بندی به تدریج تحت تاثیر متغیرهای نهادی، ابزاری، داخلی و خارجی دچار شکاف شدند. در واقع سوال و هدف محوری این پژوهش دلایل معرفتی گسست در جریان های فکری - سیاسی در ایران است. گرچه دلایل شکاف بین نیروهای سیاسی در دوره جمهوری اسلامی را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود ولی در نهایت مسایل بنیادی تحولات ایران در طول چهار دهه گذشته در گسست جریان های فکری- سیاسی تاثیرگذار بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138526 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.