بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)

پیام:
چکیده:

مهمترین مساله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. مهمتر از این مهم کشف پدیده های بدیهی و ساده است. نیروهای انسانی و به ویژه نخبگان آنها اساس ثروت ملت ها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشیه ای ترند. دولتی که نتواند مهارت ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن بهره برداری کند، توانایی توسعه را نخواهد داشت..هدف اساسی این مقاله بررسی نقش نخبگان در اداره کشور(مطالعه موردی نقش دکتر محمد جواد ظریف) است سوال اصلی در این پژهش این است  اصول کلی سیساست خارجی دکترمحمد جواد ظریف بر چه مبنایی است؟، نتایج مطالعه نشان داد مهمترین ویژگی های دکتر ظریف را می توان خلق اندیشه های نو، فراتر رفتن از سنت ها و چارچوب های رایج اندیشه، علاقه به مصلحت عمومی، انجام کار فکری- فرهنگی مستمر به عنوان حرفه اصلی، عدم وابستگی به علایق طبقات خاص، تعقل و تفکر در امور جامعه و سیاست، خلق نظریه جدید دیپلماسی ایرانی، هدایت جامعه به سوی خواسته ها و علایق و آرمان های راستین در مقابل علایق روزمره و گذرا، ارایه راه حل و پیش بینی مسیر آینده جامعه و باز اندیشی و نو اندیشی در حوزه روابط و سیاست خارجی عنوان کرد.  و در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138528 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.