طراحی مدل کسب ‎و کار شهری

پیام:
چکیده:

مدل کسب‏ و کار، نحوه تولید ارزش، جذب مشتری، ساختار درآمدزایی و هزینه را تشریح می‎کند و همه کسب‏ وکارها از طریق این ساختار، از هم جدا شده و هویت می‎یابند. امروزه طراحی مدل کسب ‏و کار را در چهار سطح قابل اجرا دانسته‏ اند: سطح محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعت. نظر به اینکه شهرها مراکز اصلی فعالیت‎های اقتصادی هستند، تدوین مدل کسب‏ و کار برای شهر نیز حایز اهمیت است. هدف این مطالعه، افزودن یک لایه جدید به نام لایه شهری به ادبیات موضوع مدل کسب‏ وکار است. این تحقیق از نوع اکتشافی (کیفی) می‌باشد و داده‏ های کیفی از روش پژوهش فراترکیب و با روش جمع‏آوری داده ها و اطلاعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی، گردآوری شدند. ماهیت پژوهش استقرایی است و در آن اطلاعات به دست آمده با روش مرور نظام ‏مند، تحلیل محتوا و تحلیل منطقی و از طریق نرم ‏افزار MAXQDA  مورد تجزیه‏ و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‎دهند فضای پیچیده مدیریت شهری، ضرورت سیاست ‏گذاری اقتصادی و تسهیل امور کسب‏ وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسب‏وکار برای شهرها را ضروری کرده است. در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل‎های به عمل آمده، ابعاد مدل استخراج و روابط بین آنها تبیین گردید و در نهایت مدل کسب‎وکار شهری طراحی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138573 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.