چگونه توانستم با تغییر روش تدریسم، اشتباهات رایج درسی دانش آموزانم را برطرف کنم؟

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر به شیوه اقدام پژوهی و با هدف رفع اشتباهات رایج درسی دانش آموزان از طریق نفر از دانش آموزان پسر 16 تغییر روش تدریس معلم انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق پایه پنجم دبستان گوهری شهرستان مهران است. پژوهش دارای رویکردی کاربردی و از نوع توصیفی است. به منظور جمع آوری اطلاعات از شیوهی پرسشنامه، آزمون تشخیصی انشایی و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است و به منظور بهبودی در وضعیت فعلی، محتوای دروسی که شامل اشتباهات رایج درسی بود با فاصله ی زمانی، جزء به جزء و قابل فهم توضیح داده شد که بعد از ارایه، شواهد بیانگر تکرار مجدد اشتباهات رایج ذکر شده از سوی دانش آموزان بود. در ادامه مسیر با تجدید نظر و نظارت گروه نقاد پژوهش، در نهایت، مولفه روش تدریس معلم، مورد بررسی قرار گرفت و مولفه های خلاقیت و جذابیت همراه با علاقه دانش آموزان در ارایه تدریس ملاک قرار گرفت، با اتخاذ این راه حل، شواهد دال بر بهبودی وضعیت و رفع اشتباهات رایج درسی دانش آموزان بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138771 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.