جامعه مدنی و توسعه اجتماعی در ایران

پیام:
چکیده:

مداخله اجتماعی انسانها در تصمیم گیری ها و فعالیت های جامعه یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار میرود. این مشارکت در امورات اجتماعی در گرو رشد جامعه مدنی در جامعه هست. جامعه مدنی زمینه ساز حصول توسعه اجتماعی است. هدف تحقیق حاضر که به روش گراندد تیوری و با تکنیک مصاحبه انجام گرفت، این بود که مشخص شود سازمانهای مردم نهاد و رشد جامعه مدنی چه تاثیر بر توسعه اجتماعی در کشور دارند. نویسندگان بر این نظرند که نقطه ضعف توسعه اجتماعی، ضعف جامعه مدنی است که خود ناشی از دو عامل توسعه نیافتگی فرهنگی و توسعه نیافتگی سیاسی است. جامعه مدنی در زمینه های مختلف میتواند به توسعه اجتماعی کمک کند مانند توانمندسازی اجتماعی، ایجاد عدالت اجتماعی، برنامه مداری، تکثرگرایی، قانون گرایی. جامعه مدنی قادر است به دو شیوه توسعه اجتماعی را برجسته کند. از یک طرف با در کنار هم قرار دادن همه گروه ها، اقوام و اقلیتها و برخورد قانونی نسبت به آن ها، کینه ها و دشمنی ها، تبعیض ها، بی عدالتی ها و نابرابریها را از بین ببرد و از این طریق به همبستگی اجتماعی و انسجام فرهنگی کمک فراوانی کند و جامعه را از پراکندگی و انزوا بیرون بیاورد، از طرف دیگر از آنجایی که انسانها فارغ از قومیت، نژاد، مذهب و رنگ، دارای حقوق مخصوص به خود هستند و این امر یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای انسان ها و همچنین حق حیات آن ها، وظیفه جامعه مدنی است که در برابر دولت و دیگر نیروهای اجتماعی از آن محافظت کند و از تضیع آن ها جلوگیری نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138772 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.