فونای شکم پایان کف زی و پلاژیک نهشته های ائوسن در مناطق سه و زفره (شمال اصفهان)، ایران مرکزی

پیام:
چکیده:

در این مطالعه سنگواره های متعلق به 15 خانواده از شکم پایان ایوسن شامل Aprrhaidae، Campanilidae، Cancellaridae، Cerithiidae، Columbellidae، Cymatidae، Hydrobiidae، Limacinidae، Naticidae، Neritidae، Rissoida، Seraphsidae، Turritellidae، Volutomitridae و Xenophoridae در دو منطقه سه (ناودیس سراکه) در شمال غرب اصفهان و زفره (ناودیس باقری) در شمال شرق اصفهان جمع آوری و شناسایی شدند. از این تعداد 14 خانواده، 14 جنس و 3 گونه متعلق به شکم پایان کف زی و یک خانواده، 3 جنس و 4 گونه متعلق به شکم پایان پلاژیک (فقط در منطقه سه) می باشند که در هر دو منطقه در لایه های کربناته ایوسن پیشین میانی مشاهده شدند. با توجه به این که پراکندگی شکم پایان با عادات تغذیه ای آن ها کنترل می شود که آن هم مستقیما به تغییرات محیطی مانند میزان آشفتگی آب، رسوب گذاری، مواد معلق و انرژی آب بستگی دارد و همچنین بررسی روزن داران کف زی بزرگ مانند Nummulites، Discocyclina، Alveolinidae و Miliolidea که همراه با این شکم پایان در رسوبات ایوسن مناطق مورد مطالعه یافت شده اند، می توان شرایط محیطی دیرینه این نهشته ها را چنین تفسیر کرد که این نهشته ها در شرایط دریایی گرم و کم عمق میان کشندی تا بخش های کمی ژرف تر یک رمپ میانی تشکیل شده اند. بسیاری از این شکم پایان در نهشته های ایوسن مناطق بسیاری از جمله اروپای شرقی و غربی، آفریقا و مناطقی از آسیا گزارش شده اند که نشان دهنده تجمع این نهشته ها در بخشی از محدوده تتیس (ایندوپاسیفیک تا آتلانیک) است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -228
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138806 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.