معرفی استراکدهای کرتاسه پسین در برش شوشود (شمال بیرجند)

پیام:
چکیده:

در این مطالعه استراکدهای کرتاسه در برش شوشود (شمال بیرجند) مورد بررسی قرار گرفته اند. سنگ شناسی نهشته های مذکور شامل شیل مارنی، مارن با میان لایه های شیل، ماسه سنگ های دریایی و سنگ آهک های ماسه ای به ضخامت 480 متر است. بر اساس مطالعات فسیل شناسی در توالی مورد مطالعه، تعداد 16 جنس و 36 گونه از استراکدها شناسایی شده اند. بر مبنای استراکدهای شناسایی شده سه بایوزون Hermanites sagittal Zone، Zone Limburgina Formosa و Schuleridea sp.1 Zone در این برش تعیین شده است. مطابق با بایوزون های استراکدی شناسایی شده و انطباق با، بایوزون های نانو فسیلیCC20-CC26 از بایوزوناسیون Sissingh (1977) در این توالی، سن نهشته های مورد مطالعه انتهای کامپانین پیشین انتهای مایستریشتین پسین در نظر گرفته می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
304 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.