کارایی روش های مختلف نمونه برداری از جمعیت ملخ ایتالیایی (Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae

پیام:
چکیده:

 یکی از مسایل اساسی در بررسی جمعیت حشرات، انتخاب روش نمونه گیری مناسب می باشد، نمونه ی خوب باید دقیق، نااریب و منطبق بر پارامتر جامعه باشد و روش نمونه گیری هزینه ی نمونه برداری را افزایش ندهد. بنابراین مقایسه ی کارایی نمونه گیری و هزینه و دقت خالص نسبی از اهم مسایل نمونه برداری علمی می باشد. در این بررسی کارایی روش های مختلف نمونه برداری از جمعیت ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقه ی خدا آفرین در دو سال 1389 و 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه گیری با سه اندازه ی مختلف کوادرات (64/0، 44/1 و 4 متر مربع)، تور حشره گیری و روش علامتگذاری و شکار مجدد انجام گرفت. زمان نمونه برداری به عنوان شاخصی از هزینه ثبت شد. نتایج نشان داد که تخمین کوادرات های با اندازه های مختلف مشابه، ولی دقت خالص نسبی کوادرات بزرگ تر بیشتر بود. رابطه ی معنی داری بین تخمین تور حشره گیری با کوادرات ها مشاهده نشد، ولی هر یک دقیقه تور زدن معادل تقریبی 36/2 متر مربع نمونه گیری تعیین شد. بر این اساس تور حشره گیری روشی کم هزینه و غیر دقیق تعیین گردید که فقط می تواند به منظور نمونه برداری های فوری برای تصمیم گیری در مدیریت آفت به کار رود. روش علامتگذاری و شکار مجدد نیز نمی تواند برای تخمین جمعیت این حشره به کار رود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.