نقش آیسسکو در همگرایی بین کشورهای اسلامی

پیام:
چکیده:

نقش آیسسکو در همگرایی بین کشورهای اسلامی        رحمت حاجی مینه[1] علیرضا وزین [2] چکیده: در دهه های اخیر، تحولات فزاینده ای در قلمرو فرهنگ و علم در سطح بین المللی رخ می دهد و اثرات قابل توجهی را بر جهان اسلام اعمال می نماید. از طرف دیگر سیاست های دولت های غربی نیز بر پایه انتقال فرهنگ خویش از طریق روش های گوناگون آموزشی و رسانه ای است. در مقابل کشورهای اسلامی عضو «سازمان همکاری اسلامی» به ضرورت دریافته اند که می بایست راهبرد جدیدی را در راستای همبستگی و انسجام، حفظ وحدت و تلاش برای تحقق منافع مشترک در پیش بگیرند. بنابراین «آیسسکو» که نهادی علمی، فرهنگی و آموزشی در جهان اسلام و از زیر مجموعه های «سازمان همکاری اسلامی» است، مسیولیت وفاق بخشی و تقویت ارتباطات و همبستگی، گسترش علم و فن آوری و حمایت از نخبگان مسلمان را در عرصه های ماموریتی خویش بر عهده دارد. تلاش برای ایجاد همگرایی در مناطق جهان اسلام باید با تدبیر انگاره سازی مسلمانان پیش برود تا چشم انداز امت واحده اسلامی نسبت به ارتقای آموزش و پژوهش در تمام زمینه های علمی با تعامل میان دانشگاه های جهان اسلام فعال و محقق گردد. نویسندگان تلاش دارند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی؛ همگرایی در بین کشورهای اسلامی عضو آیسسکو را با استفاده از مکتب سازه انگاری بررسی کنند. واژگان کلیدی: همگرایی، آیسسکو، ساختار اجرایی، مکتب سازه انگاری، انسجام، جهان اسلام [1]- استادیار روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسیول  r.hajimineh@gmail.com [2]- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روابط بین الملل، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران vazin20@yahoo.com تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:13/9/1397

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138932 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.