واکاوی کشورهای منطقه و هلال شیعی

پیام:
چکیده:

فتحعلی همتی[1] راضیه هاشمی[2] چکیده:      در عصر جهانی شدن، تاثیر هویت و فرهنگ در سیاست کشورها اعم از داخلی، منطقه ای و جهانی افزایش یافته است. چنانکه موضوعاتی همچون ناسیونالیسم، تقابل فرهنگی، جنگ تمدن ها  و ورود دولت ها به عرصه فرهنگی و هویتی در این راستا بوده است. موضوع هلال شیعی گرچه بیشتر ابعاد ایدیولوژیکی و سیاسی علیه ایران دارد، ولی ابعاد معرفتی و هویتی نیز دارد. به عبارت دیگر بزرگنمایی هلال شیعی به لحاظ سیاسی و منطقه ای بیشتر بعد رسانه ای، شیعه هراسی، ایران هراسی، همگرایی بین کشورهای عربی منطقه و... همگام است. البته موضوع باورپذیری آن تا حدودی نشات گرفته از چالش های هویتی و فرهنگی جهانی شدن است. این نگرش باعث سوء استفاده رسانه ها و حاکمان عربی درباره شیعه هراسی شده است. بخصوص اینکه در چند سال قدرت منطقه ای ایران با توجه به تحولات منطقه ای از جمله بحران سوریه افزایش یافته است،موضوع هلال شیعی بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان و رسانه ها مخالف جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. [1]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران [2] - کارشناس ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران r_hashemi85@yahoo.com تاریخ دریافت:114/9/1397-  تاریخ پذیرش:28/9/1397

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138933 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.