بررسی تحولات سیاسی در تقابل دو کشور مسلمان ایران و عربستان

پیام:
چکیده:

بررسی تحولات سیاسی در تقابل دو کشور مسلمان ایران و عربستان مجید نوروزی[1] محمد بشیری اذر[2]                                                            چکیده: عوامل مختلفی در ایجاد تعارض و تضاد بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان وجود دارد. با توجه به اینکه دو عامل ایدیولوژی و سیاست، می تواند در ایجاد تنازع بین این دو کشور مسلمان تاثیر بیشتری داشته باشد، لذا به همین منظور این مقاله در پی تبیین عوامل اثرگذار در این دو بعد، مبادرت به مطالعه و بررسی کتابخانه ای با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی عوامل فوق، اقدام، که پس از مطالعه و تحلیل کیفی و قیاسی، نتایج به دست آمده، نشانگر این است که این دو عامل توانسته منجر به تشدید اختلاف بیشتر در این دو کشور گردد. زیرا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اثرگذاری آرمان های آن باعث شده تا ملت های منطقه از این الگو پیروی و خواستار ایجاد تحولاتی در دولت های حاکمه خود گردند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت حکومت سعودی و حاکمیت عقاید وهابیت در این کشور و افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، باعث شده تا عربستان سعودی مبادرت به واکنش و حفظ موقعیت راهبردی خود نماید و تضاد منافع راهبردی این دو کشور در مناطقی مانند سوریه، یمن، بحرین و... نمود بیشتری پیدا کرده است. واژگان کلیدی: کشور ایران، عربستان، تقابل، مسلمان [1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران:نویسنده مسیول norozimajid177@gmail.com [2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تاکستان، قزوین، ایران bashityazar@yahoo.com تاریخ دریافت:114/9/1397-  تاریخ پذیرش:28/9/1397

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -179
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138935 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.