بررسی امکان ذخیره ‏سازی شفیره‏ ها و حشرات کامل زنبور پارازیتویید Bracon hebetor Say در سرما

پیام:
چکیده:

ذخیره ‏سازی در دمای پایین یکی از مراحل مهم پرورش انبوه زنبور پارازیتویید Say Bracon hebetor در انسکتاریوم ‏ها به شمار می‏رود. در این پژوهش، شفیره ‏های 5 روزه‏ و حشرات کامل یک ‏روزه‏ی این زنبور برای مدت‏ زمان‏های مختلف شامل صفر (شاهد)، 7، 14، 21، 30، 45 و 60 روز در شرایط یخچال (دمای پنج درجه‏ی سلسیوس و تاریکی مطلق) ذخیره و تاثیر سرما بر پارامترهای مختلف زیستی و تولیدمثلی زنبور ارزیابی شد. در ذخیره ‏سازی‏ های 30 روزه و بیش‏تر از آن، صد درصد شفیره ‏ها مردند در حالی که پس از یک هفته ذخیره‏سازی، نزدیک به 93 درصد شفیره‏ ها به حشره ی کامل تبدیل شدند که با شاهد اختلاف معنی‏ داری نداشت. با این وجود، ذخیره ‏سازی شفیره ‏ها در سرما حتی به مدت یک هفته باعث کاهش چشمگیر طول عمر (8/55 درصد) و باروری (4/53 درصد) زنبورهای خارج شده نسبت به شاهد گردید. ذخیره ‏سازی حشرات کامل زنبور در یخچال متناسب با مدت‏زمان ذخیره ‏سازی، بر زنده‏مانی آن ها تاثیر منفی گذاشت. بیش‏ترین تلفات زنبورهای ماده (97 درصد) پس از 60 روز ذخیره‏ سازی مشاهده گردید در حالی که در ذخیره ‏سازی‏‏ های یک و دو هفته ‏ای به ترتیب 42/4 و 12/9 درصد زنبورهای ماده دچار تلفات شدند. برخلاف شفیره ‏ها، ذخیره ‏سازی زنبورهای ماده در یخچال بر طول عمر و میزان تخم گذاری افراد زنده ‏مانده تاثیر منفی نداشت. بر اساس نتایج این پژوهش، ذخیره‏ سازی شفیره‏ های زنبور B. hebetor حتی به مدت یک هفته در یخچال توصیه نمی‏شود اما زنبورهای ماده‏ را به مدت یک هفته می‏توان در یخچال ذخیره نمود. نتایج این مطالعه در پرورش انبوه و ذخیره‏سازی این زنبور پارازیتویید در انسکتاریوم ‏ها می‏توانند مورد استفاده قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138949 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.