بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گوش بره (Chrozophora tinctoria L.) بر خصوصیات جوانه زنی گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum mill)

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندام‌های مختلف گوش‌بره بر جوانه‌زنی گوجه‌فرنگی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در سال 1393 در آزمایشگاه تحقیقات علف‌های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمایش شامل 2 عامل اندام‌های گوش بره در 4 سطح (ریشه، ساقه، برگ و گیاه کامل بدون گل‌ آذین) و غلظت‌های عصاره آبی در 11 سطح (0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 درصد) بود. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت‌ عصاره آبی بطور معنی‌داری بر تمامی صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه اثر داشت. نتایج این آزمایش همچنین نشان داد که بین عصاره اندام‌های مختلف گوش‌بره در اثر‌گذاری بر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و زیست توده کل اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138967 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.