ریشه یابی نزاع های دسته جمعی بین چند نسل (مورد مطالعه: جامعه روستایی امام زاده عبدالله (علیه اسلام) از توابع شهرستان هندیجان- استان خوزستان)

پیام:
چکیده:

نزاع دسته جمعی در جامعه از جمله مسایلی است که می تواند آرامش و امنیت و درنتیجه کیفیت زندگی مردم را به خطر اندازد. در پژوهش حاضر مسیله ی اصلی پژوهشگران مطالعه ریشه های نزاع های دسته جمعی بین چند نسل در روستای امام زاده عبدالله(علیه السلام) است که در محدوده سیاسی بخش مرکزی شهرستان هندیجان از توابع استان خوزستان قرار دارد. پژوهشگران در این پژوهش از روش کیفی برای دستیابی به اهداف اساسی پژوهش بهره برده اند. پژوهشگران به منظور گردآوری داده ها از تکنیک هایی همچون مصاحبه و مشاهده سود جسته اند. تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک تحلیل تماتیک صورت گرفته است. نگارندگان با دو گروه 6 نفره و 3 نفره مصاحبه کرده اند. همچنین با 5 نفر به صورت فردی مصاحبه کیفی انجام داده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند آنچه به عنوان عوامل اقتصادی بین سه نسل زمینه ساز نزاع شده، در نسل اول و دوم نزاع بر سر جای کاه خرمن، آب چاه، خوردن محصول توسط احشام و در نسل سوم نزاع بر سر چاه نفت، زمین کشارزی و حقوق مالکیت بوده است. از جمله عوامل فرهنگی که در بین سه نسل زمینه ی نزاع را به وجود آورده است طایفه گرایی، تعصب طایفه ای و نادیده گرفتن عرف بوده است. منتهی در نسل سوم نزاع بر سر تعصب طایفه ای نسبت به نسل اول و دوم کمتر شده است. نتایج حاکی از آن است که نبود تعریف دقیق و روشن از حقوق مالکیت باعث شده است که بین نسل اول و سوم در بعد اقتصادی شاهد افزایش نزاع باشیم. همچنین متفاوت بودن ارزش های اجتماعی نسل اول و سوم  در بعد فرهنگی باعث بروز اختلافات شده است. از جمله راهکار برای کاهش نزاع در روستا ایجاد مراکز مشاوره و افزایش آگاهی از آسیب های اجتماعی و حقوقی ناشی از وقوع آن است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
293 -312
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139086 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.