موانع سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق مرزی روستایی ایران

پیام:
چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی موانع سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق روستایی مرزی ایران است. در این مطالعه از 38 مشارکت کننده که شامل کارآفرینان، فعالان و صاحبان کسب و کار روستایی مناطق مرزی کشور و همچنین مسیولان، مدیران و کارشناسان بخش امور روستایی و اقتصادی استان های مرزی کشور، به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با روش های تحلیل کیفی بخصوص روش تحلیل مضمون، تحلیل شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که موانع سرمایه گذاری در مناطق مرزی روستایی کشور، در چهار بخش اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، نهادی  و کالبدی و دسترسی قرار دارند. در بخش اقتصادی، "دسترسی به تسهیلات و منابع مالی و اقتصادی"، "خام فروشی و نبود امکانات فرآوری محصولات تولیدی روستایی"، "مشکلات بازاریابی و دسترسی به بازارهای فروش" و "برجسته نبودن مزیت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی/ سیاست های تشویقی و حمایتی از تولید در مرز" قرار دارند. در بخش اجتماعی- فرهنگی، "بازدهی پایین و ضعف آموزش و توانمندسازی روستایی" قرار دارد. در بخش نهادی، "مشکلات نهادی و قانونی در خصوص کسب مجوزهای لازم و ناهماهنگی دستگاه های محلی و استانی"، "مشکلات مربوط به کمبود زمین و عدم تغییر کاربری اراضی"، "برجسته نبودن مزیت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی/ سیاست های تشویقی و حمایتی از تولید" و "بن بست های مرزی و مسایل بازارچه ها" قرار دارد. در بخش کالبدی و دسترسی، "ضعف در تسهیلات و زیرساخت های روستاهای مناطق مرزی به خصوص جاده های دسترسی" قرار دارد..

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
361 -386
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139089 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.