مطالعه اثر تغذیه ال-کارنیتین پیش از بلوغ بر فراسنجه های کیفی منی تازه و منجمد-یخ گشایی شده خروس های مادر گوشتی

پیام:
چکیده:

اثر تغذیه ال-کارنیتین پیش از بلوغ بر فراسنجه های کیفی منی تازه و منجمد - یخ گشایی شده با استفاده از 12 قطعه خروس مادر گوشتی سویه راس (12 هفتگی) به مدت 18 هفته، در یک طرح کاملا تضادفی با سه تیمار (سطوح صفر، 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم ال - کارنیتین در جیره) و چهار تکرار انجام شد. اسپرم گیری به روش مالش شکمی از 26 تا 29 هفتگی (چهار مرتبه) انجام شد. اسپرم های گرفته شده در هر نوبت بعد از رقیق سازی (نسبت 1 به 20 با بلتسویل) به دو بخش تقسیم شدند، یک بخش منجمد شد و قسمت دیگر بلافاصله مورد بررسی قرار گرفتند. فراسنجه های جنبایی (کل و پیش رونده)، زنده مانی، ریخت شناسی، یکپارچگی و پراکسیداسیون غشاء اسپرم پیش و پس از فرآیند انجماد-یخ-گشایی بطور مجزا سنجش شدند. در اسپرم تازه، رابطه بین ال-کارنیتین و نابهنجاری خطی منفی و رابطه بین ال-کارنیتین و زنده مانی خطی مثبت (0/05>P) بود. آنالیز درجه دوم در جنبایی پیش رونده و غلظت مالون دی آلدیید معنی دار بود (0/05>P). پرندگانی که از جیره های حاوی ال-کارنیتین استفاده کردند، از لحاظ درصد جنبایی پیش رونده، زنده مانی، ناهنجاری و غلظت مالون دی آلدیید در اسپرم تازه، و همین صفات به همراه جنبایی کل و یکپارچگی غشاء پلاسمایی در اسپرم منجمد شده، نسبت به پرندگان گروه شاهد کیفیت بالاتری داشتند (0/05>P). در اسپرم منجمد، رابطه بین ال-کارنیتین و شاخص های جنبایی، زندمانی و یکپارچگی غشاء خطی مثبت و بین ال-کارنیتین و غلظت مالون دی آلدیید خطی منفی بود (0/05>P) . رابطه بین ال-کارنیتین و جنبایی کل و پیش رونده، یکپارچگی غشاء و غلظت مالون دی آلدیید بصورت درجه دوم بود (0/05>P). بر اساس نتایج این تحقیق، ال کارنیتین جیره ای قبل از بلوغ فراسنجه های کیفی اسپرم پیش و پس از انجماد را در خروس های مادر گوشتی بهبود می بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
271 -279
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139261 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.