جداسازی و تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم از ماهیان قزل آلای پرورشی استخرهای سبزوار (فروردین - شهریور ماه 1396)

پیام:
چکیده:

عامل مایکوباکتریوز، گونه های مختلف جنس مایکوباکتریوم، می باشد. مایکوباکتریوز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که ممکن است تمام بافت های ماهی را درگیر کند. علایم خارجی در ماهی شامل از دست دادن پولک ها، زخم های پوستی، ناهنجاری های اسکلتی و... می-باشد. علایم داخلی عفونت شامل بزرگ شدن کبد، طحال، کلیه و وجود ندول های سفید رنگ در اندام های داخلی می باشد. مایکوباکتریوز یک بیماری زیونوز مرتبط با شغل است و بیشتر افرادی که با ماهی سرو کار دارند، در معرض خطر هستند. هدف از این تحقیق جداسازی و تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم از ماهی های قزل آلای پرورشی شهرستان سبزوار می باشد. در این تحقیق تعداد 50 ماهی قزل آلای پرورشی به صورت تصادفی از هفت استخر پرورش ماهی در مناطق مختلف شهرستان سبزوار جمع آوری شد. پس از کالبدگشایی و کشت اختصاصی نمونه ها در شرایط استریل، به منظور تشخیص اسیدفست بودن باکتری، رنگ آمیزی ذیل نلسن انجام شد. سپس استخراج DNA صورت پذیرفت و PCR-16s rRNA  برای تایید عفونت مایکوباکتریومی انجام شد. برای تعیین هویت، نتایج سکونسینگ محصول PCR با استفاده از برنامه BLAST مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق، سه جدایه اسیدفست رشد نمود که سکانس هر سه جدایه با 99 درصد شباهت به گونه Mycobacterium peregrinum تعلق داشت. این بررسی نشان داد که در ماهیان مورد مطالعه، مایکوباکتریوم وجود دارد و انتقال آن به انسان و ایجاد بیماری های پوستی محتمل است. با توجه به اینکه M. peregrinum از آبزیان و موارد عفونت تنفسی انسان جداسازی شده، لذا ضروری است به افرادی که به هر نحوی با ماهی سروکار دارند، هشدارهای لازم داده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.