تاثیر سطوح جیره‎ای عصاره خارمریم بر فراسنجه‏های سرم و کیفیت تخم‎ در مرغ‎های تخم‎گذار تحت تنش القاء شده با تزریق دگزامتازون

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر عصاره خارمریم و تزریق دگزامتازون بر عملکرد تولیدی، فراسنجه‎های سرم، و کیفیت تخم در مرغ‎های تخمگذار، تعداد 72 قطعه مرغ تخمگذار سویه های‎ لاین (36W) با سن 75 هفته مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×3 برای بررسی اثرات شش تیمار متشکل از سه سطح عصاره خارمریم (صفر، 100 و mg/kg 200) و دو سطح تزریق دگزامتازون (صفر و چهار میلی‎گرم) در چهار تکرار و سه پرنده در هر تکرار در قالب طرح کامل تصادفی به مدت شش هفته اجرا شد. تزریق دگزامتازون موجب کاهش درصد تولید و تولید توده‎ای تخم‎مرغ در کل دوره آزمایش شد (05/0>P). مرغ‎های تخمگذار تحت تنش با تزریق دگزامتازون ضریب تبدیل خوراک بالاتری در مقایسه با گروه بدون تزریق در کل دوره نشان دادند (05/0>P). شمارش لنفوسیت در خون مرغ‎های تغذیه شده با mg 200 عصاره خارمریم بیشتر از سایر پرندگان بود (05/0>P). غلظت لیپوپروتیین‎های با چگالی بالا در سرم پرندگان تغذیه شده با mg 200 عصاره خارمریم بالاتر از سایر گروه‎ها بود (05/0>P). افزودن عصاره خارمریم به جیره مرغ‏های تخمگذار سبب کاهش غلظت لیپوپروتیین‎های با چگالی پایین سرم شد (05/0>P). نتیجه‎گیری شد که القاء تنش با تزریق دگزامتازون سبب کاهش شاخص‎های تولید و افزایش ضریب تبدیل غذایی شد و افزودن عصاره خارمریم به جیره غذایی تاثیری در تعدیل اثرات منفی تنش بر عملکرد مرغ‎های تخمگذار نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.