برجسته سازی انواع و شیوه های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث

چکیده:

نظام برجسته سازی از اصطلاحاتی است که صورت گرایان روس در مقابل نظام خودکار زبان مطرح کردند و آن را مختص زبان ادب دانستند. یکی از انواع برجسته سازی، هنجارگریزی است که معنای آن گریز از هنجارهای عادی زبان است. یکی از شیوه های هنجارگریزی، نوع نحوی آن است که در طی آن، شاعر ساختار نحوی زبان را غیر متعارف می کند. از جمله شیوه های مهم هنجارگریزی نحوی، قلب عناصر جمله در سه سطح کلمه، گروه و جمله واره است. نگارنده، در این پژوهش، بر آن است تا با بررسی شیوه های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث، یکی از ابعاد برجسته سازی نحوی شعر او را مشخص کند. به این منظور، تمام اشعار مجموعه «آن گاه پس از تندر» که خلاصه هشت دفتر شعر مهم شعر اوست، بررسی شد. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که قلب نحوی به سه شیوه جابه جایی عناصر و ارکان جمله (تقدیم و تاخیر)، جدایی اجزای گروه و جابه جایی جمله واره ها، از ابزارهای برجسته سازی نحوی در شعر اخوان ثالث است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139304 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.