زیبایی شناسی تقابل های دوگانه در غزلیات عطار

چکیده:

گرچه زیبایی و زیبایی شناسی از روزگاران کهن با عناوین گوناگون، میان ملل مختلف مطرح بوده است، اما پیشینه علمی آن به اوایل سده هجدهم باز می گردد. با وجود ملاک های گوناگون زیبایی شناسی، اغلب زیبا شناسان بر زیبایی شعر به عنوان یک هنر متعالی هم عقیده اند. در این میان، غزلیات عطار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بخش عمده ای از زیبایی های آن در کاربرد هنری تقابل ها است. در تقابل کلماتی که از لحاظ مفهوم با هم در تناقض اند، ابزار زیبایی و معرفت قرار می گیرند. از این رو می توان تقابل های غزل های عطار را با تکیه بر اصول علم بیان و بدیع بررسی نمود. نتیجه این بحث نشان می دهد گسترده ترین نمایش تقابل های عطار در علم بیان، در ساختار تشبیه نموده شده که دلیل آن ملموس و حسی نمودن تجربه های عرفانی است و کمترین بسامد از آن استعاره است. در حوزه فن بدیع، گذشته از تضاد که بیش ترین کاربرد را دارد، به جهت عرفانی بودن زبان عطار، پارادوکس هم مورد توجه او بوده است. در این میان، تلمیح نیز کمترین آن را دارد. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای فراهم آمده و با روش تحلیلی و توصیفی پردازش شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139305 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.