شش نکته رازگشای اولیه برای فهم آنتوان برمن

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این مقاله که با هدف «رازگشایی» یا بهتر بگوییم ابهام‌ زدایی درباره آراء و عقاید آنتوان برمن، نظریه پرداز صاحب نام معاصر فرانسوی، درزمینه دانش نوپای ترجمه شناسی نوشته شده است، قصد دارد تا خواننده را با شیوه درست خوانش و دریافت بهتر آثار و اندیشه او یاری کند. نگارنده که سال ‌های زیادی را وقف «فهم» جان آثار او کرده است، بر این باور است که خواننده بدون تاویل و تفسیرهای «رازگشا»، که در این گفتار فعلا به شش مورد آن بسنده شده است، در رویارویی با آثار این اندیشمند ترجمه گرفتار یک دریافت سطحی می‌شود و آنچه را که منظور نظر برمن بوده است، حاصل نخواهد کرد. خام خیالی است اگر گمان کنیم آنتوان برمن شیوه نامه ای مدون برای ترجمه به مترجم ارایه می‌دهد تا یک اثر را از زبانی به زبان دیگر برگرداند.از این روگاهی با توجیهاتی از سوی خواننده این آثار روبرو می ‌شویم که با این رویکرد حاصلی جز ناکامی نخواهد داشت. فهم دنیای پررمز و راز و لا یه ‌لایه آنتوان برمن نیاز به دانستن جان جان تفکر او دارد. به همین منظور این مقاله ضمن استناد به سخن معاصرین و کسانی که او را نقد و تاویل کرده‌اند، شش کلید «رازگشا» به خواننده ارایه می‌دهد تا با مطالعه و تطبیق این نکات بتواند به درک درست‌ تری از آثار او برسد. این شش نکته به‌صورت فشرده عبارتند از: 1- تکیه بر یک طرح کلی یا (پروژه)؛ 2- استعاری بودن زبان برمن؛ 3- فیلسوف بودن برمن؛ 4- باور به مقطع و تکه‌تکه بودن زبان؛ 5- داشتن روحیه رمانتیک؛ 6- داشتن دغدغه مذهبی. بی‌شک، ورود به دنیای برمن به دانستن این شش نکته خلاصه نمی‌شود و به شناخت عناصر دیگری نیز نیازمند است که می‌تواند موضوع مقالات مکمل دیگری باشد.     

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139349 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.