بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک افقی در استهلاک انرژی شیب شکن های مایل

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر، از صفحات مشبک افقی در لبه شیب شکن مایل به عنوان سازه مستهلک کننده انرژی جهت افزایش میزان استهلاک انرژی در پایین دست استفاده شد. آزمایش های مربوطه در سه زاویه، دو ارتفاع شیب شکن و دو نسبت تخلخل صفحات مشبک انجام گرفت. در مجموع، 108 آزمایش متفاوت در محدوده دبی 200-700 لیتر در دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد استهلاک انرژی با افزایش طول نسبی خیس شده صفحات مشبک افزایش می یابد، به طوری که بیشترین استهلاک انرژی در صفحه مشبک افقی با تخلخل 40 درصد رخ داد. مجهز نمودن شیب شکن مایل به صفحات مشبک افقی، اعداد فرود پایین دست را نیز در سه زاویه و دو نسبت تخلخل، از بازه 49/4 الی 35/8 به بازه 48/1 الی 78/5 کاهش داد. همچنین افزایش زاویه شیب شکن مایل سبب افزایش عمق نسبی پایین دست شد، به گونه ای که شیب شکن مایل مجهز به صفحه مشبک افقی با زاویه 45 درجه و تخلخل 40 درصدی صفحات، بهترین عملکرد در افزایش عمق نسبی پایین دست را به خود اختصاص دادند. افزایش زاویه و تخلخل صفحات مشبک نیز باعث کاهش متوسط راندمان استهلاک انرژی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
441 -453
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139362 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.