بررسی شیوه ها و راهبردهای یادداشت برداری دانشجویان ایرانی (موردمطالعه: دانشجویان زبان فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد)

پیام:
چکیده:

یادداشت ‌برداری در مقام یکی از مهارت‌ های دانشگاهی، توجه پژوهشگران حوزه آموزش زبان‌ فرانسه دانشگاهی را به خود جلب کرده است. جستار پیش رو بر آن است روش‌ ها و راهبرد های یادداشت ‌برداری دانشجویان ایرانی را در کلاس‌ های گوناگون بررسی کند و با این بررسی به مشکلات یادداشت ‌برداری دانشجویان بپردازد. برای دستیابی به این هدف، سه ابزار گردآوری داده مورد استفاده قرار گرفت؛ 13 جلسه از 4 کلاس گوناگون در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش ‌های ادبیات و آموزش، در دانشگاه تهران مشاهده و ضبط و 84 یادداشت گردآوری شد. 61 دانشجوی ایرانی در مقطع نامبرده به پرسشنامه محقق‌ساخت با روایی 0٫81 پاسخ دادند. داده ‌ها بر اساس روش ترکیبی کیفی (با استفاده از جدول تحلیل یادداشت‌ها) و کمی (با استفاده از نرم‌افزار SPSS برای تحلیل پرسشنامه) تحلیل شدند. یافته‌ های پژوهش نشان می‌دهد روش رایج یادداشت ‌برداری میان دانشجویان روش خطی یا سامان‌ دهنده است. استفاده از عین واژه‌ ها، جمله ‌های کلیدی، وفاداری و سازگاری با مطالب بیان شده، دسته‌بندی اطلاعات حین یادداشت‌ برداری، تصویر‌نگارها و علامت‌ های فهرست ‌بندی در سطح گفتمان و اندیشه ‌نگارها در سطح واژه از رایج ‌ترین راهبردها است. دگرنویسی، دسته ‌بندی اطلاعات پس از یادداشت ‌برداری، درج دیدگاه‌ ها، تبادل ‌نظر با استادان و دانشجویان سال بالاتر، استفاده از راهبردهای فراگفتمانی در سطح گفتمان، بهره‌ گیری از شمایل ‌ها در سطح واژه و همچنین اقسام راهبرد کوته ‌نویسی از کم ‌بسامدترین راهبردها بوده است. میان روش ‌ها و راهبردهای به ‌کارگرفته شده از سوی دانشجویان در کلاس ‌های گوناگون، تفاوت‌ هایی وجود دارد، نظیر صورت یادداشت‌ ها در بهره‌ برداری از فضای کاغذ یادداشت، گونه‌های راهبردهای کوته ‌نویسی، ساختار و روش‌ های به کار گرفته شده، حجم یادداشت ‌ها و استفاده از زبان مادری.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139370 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.