چالش های اجرایی اعتباربخشی بیمارستانی با رویکردی به کشور ایران: مطالعه مروری انتقادی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

 اعتباربخشی یکی از راه های بهبود کیفیت خدمات بیمارستان بوده و به معنای ارزیابی سیستماتیک مراکز ارایه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مروری انتقادی از اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها انجام شد.

روش کار

در پژوهش مروری- انتقادی حاضر تمامی مقالات به دست آمده که طی سال های 1993 تا 2019 انجام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای یافتن منابع این مطالعه مروری از پایگاه های اطلاعاتی ISC، DOAJ، ProQuest، Embase، Science Direct، PubMed، Scopus و Web of Science استفاده شد. کلید واژه های مورد استفاده برای این جستجو عبارت بودند از: اصطلاح «Mesh» و کلیدواژه های رایج مرتبط با موضوع مورد مطالعه شامل: Challenges،Hospital Management ، Barriers، Accreditation، Hospital  و Accreditation Hospital". در نهایت متن کامل 16 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

 موضوعاتی چون مستقل بودن سازمان اعتباربخشی، میزان مشارکت کارکنان و پزشکان، تعداد، ساختار و محتوای استانداردها، مشکلات ساختاری و زمینه ای، اهمیت منابع انسانی، منابع مالی و سرمایه ای، مشکلات سازمانی و مدیریتی، برنامه های دیگر، نقش ارزیابان و شیوه ارزشیابی آن ها، نقش ذینفعان، تاثیر اعتباربخشی بر محیط آموزشی بیمارستان و تاثیر اعتباربخشی بر بیماران از جمله چالش های اجرایی اعتباربخشی بیمارستانی بودند.

نتیجه گیری

 با تاکید بر شاخص های عملکردی و بسترسازی از طریق آموزش و افزایش آگاهی کارکنان، تخصیص بودجه و برنامه ریزی می توان اثرات اعتباربخشی را افزایش داد و تا حد زیادی به رفع چالش های آن کمک کرد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139390 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.