بررسی عوامل موثر بر عود سل در جنوب شرق ایران در سال های 97-1390 : مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

با وجود درمان موثر، رخداد عود در بیماران مبتلا به سل یکی از مهم ترین چالش های درمان است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر مرتبط با عود این بیماری طراحی شد.

روش کار

در این مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده، تعداد 202 بیمار با عود سل و 202 شاهد همسان شده  از نظر سن، جنس و محل سکونت، از هم گروه بیماران مسلول سال های 97-1390 در استان سیستان وبلوچستان انتخاب و بررسی شدند. داده ها با استفاده از پرونده ها و مصاحبه جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل از آزمون های t مستقل، مربع کای و رگرسیون لجستیک چندگانه شرطی استفاده شد.

یافته ها

سابقه مصرف مواد (1/6=OR)، سه مثبت بودن درجه اسمیر خلط (03/3 =OR)، نتیجه رادیوگرافی قفسه سینه به نفع سل (9/4=OR)، داشتن مقاومت دارویی (3/7=OR)، وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین (9/3=OR)، داشتن علامت کاهش وزن (1/3=OR)، داشتن درد قفسه سینه (2/3=OR)، داشتن مشکلات گوارشی (1/22=OR)، سابقه استعمال دخانیات (1/6=OR) و داشتن سابقه زندان (7/3= OR) به طور معنی داری شانس عود سل را افزایش می دهد (05/0p<). از طرفی شانس عود سل در بیماران با علامت سرفه (29/0=OR) و بعد پایین خانوار (28/0=OR) به طور معنی داری کم تر بود (05/<0p).

نتیجه گیری

مهم ترین عوامل موثر بر عود سل در جنوب شرق ایران استعمال دخانیات،مصرف مواد، شرایط زندگی وشرایط مربوط به بیماری است. به طور کلی فاکتورهای اپیدمیولوژیک مرتبط با عود سل در مناطق مختلف متفاوت بوده و ارایه راهکارهای پیشگیری و آموزش بیماران و خانواده ها باید با توجه به این عوامل باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139430 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.