نظام مراقبت هاری انسانی در جمهوری اسلامی ایران: تاریخچه، ساختارها و دست آوردها

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

هدف از این مطالعه، ارایه خلاصه ای از برنامه مراقبت و کنترل هاری در انسان در کشور، دست آوردها و نقاط قوت و ضعف آن است.

روش کار

این مطالعه، مروری بر برنامه کشوری مراقبت و کنترل هاری در انسان است. منابع اطلاعاتی مورد استفاده برای این پژوهش شامل داده ها، گزارش ها، مستندها و دستورالعمل های منتشر شده است. در این مطالعه هم چنین، دیدگاه ذی نفعان، کارشناسان و دست اندرکاران برنامه نیز مورد مرور قرار گرفته است.

یافته ها

 با توجه به این که هاری یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان است، مراقبت و کنترل موثر آن نیاز به همکاری مطلوب بین چندین سازمان دارد. هم چنین، باتوجه به قرارگرفتن ایران در منطقه ای اندمیک از نظر بیماری، برای موفقیت در امر پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری، نیاز به توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی دارد. خدمات مراقبت حیوان گزیدگی و هاری در کشور در بیش از 700 مرکز مرتبط در کشور به طور رایگان ارایه می شود. مهم ترین دست آوردهای برنامه شامل درمان پیشگیرانه به موقع برای موارد حیوان گزیده، کسب آگاهی از پراکندگی جغرافیایی بیماری، شناسایی استان های پرخطر و کاهش درصد موارد مرگ ومیر است.

نتیجه گیری

 برنامه در بعد پیشگیری ثانویه و کسب بینش درمورد پراکندگی بیماری دست آوردهای مطلوبی داشته است. جنبه هایی از برنامه کماکان نیاز به تقویت و توجه دارد که شامل ارتقای آموزش و آگاهی جمعیت در معرض خطر، پیشگیری از گزش توسط حیوانات، واکسیناسیون تمامی سگ های اهلی، کنترل جمعیت سگ های ولگرد، کنترل هاری در حیوانات وحشی و جمع آوری و دفع صحیح زباله در کشور است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139432 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.