طراحی مدل سبک تعاملی شرکت های مادر و شرکت های زیرمجموعه: مطالعه موردی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

پیام:
چکیده:

استراتژی در سطح شرکت های چند رشته ای یا همان "استراتژی مادری" موضوعی است که اخیرا در حوزه برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه شرکت های چند رشته ای دارای زیرمجموعه های مختلفی می باشند که در فضاهای گوناگون فعالیت می نمایند و با شرایط محیطی مختلفی روبرو می باشند، پس نمی توان برای همه ی این شرکت ها از رویکرد استراتژی یکسانی استفاده نمود. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل بهینه سبک تعامل سازمان های مادر با زیرمجموعه ها به منظور بهبود عملکرد و ارزش آفرینی می باشد. در این پژوهش پس از استخراج متغیرهای تصمیم گیری اولیه، با بهره گیری از گروه خبرگان در یک شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با کسب وکارهای مختلف با استفاده از روش دلفی فازی، متغیرهای نهایی انتخاب گردید. این گروه خبره شامل افراد صاحب نظر در مدیریت استراتژی  می باشند. متغیرهای نهایی  ورودی شامل دو متغیر عملکرد سازمانی و دوره عمر شرکت های تابعه و خروجی مدل شامل سه استراتژی ارزش آفرینی شامل برنامه ریزی استراتژیک، کنترل استراتژیک و کنترل مالی می باشد. پس از استخراج متغیرهای تصمیم گیری، با بهره گیری از مدل سازی سیستم خبره فازی، مدل تصمیم گیری سه  سطحی طراحی و اعتبارسنجی گردید.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139480 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.