بررسی اثر بهسازی انرژی ساختمان بر مصرف انرژی و میزان آسایش کاربران: نمونه موردی خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی

پیام:
چکیده:

برای بهینه سازی مصرف انرژی علاوه بر فیزیک ساختمان، پارامترهایی نظیر رفتار و نحوه تعامل کاربر با ساختمان بایستی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بهسازی انرژی بدون لحاظ رفتار کاربر، در عمل تاثیر کمی بر کاهش مصرف انرژی خواهند داشت. این پژوهش، به دنبال ارزیابی عملکرد  بهسازی انجام شده، برآسایش کاربران و انرژی ساختمان است. به عنوان نمونه دو ساختمان خوابگاهی مشابه، (قبل و بعد از بهسازی)، به دو روش میدانی (پرسشنامه و اندازه گیری) و شبیه سازی دینامیک موردتحقیق قرارگرفته است. نتایج برداشت های میدانی، نشان داد که، علاوه بر وجود نارسایی هایی در سیستم ساختمان، بهسازی ها، به طور میانگین تنها 4 درصد باعث افزایش رضایتمندی کاربران، از عملکرد آن شده است. همچنین بر اساس نتایج شبیه سازی نیز، دو ساختمان به رغم بهسازی های انجام شده، عملکرد انرژی مشابهی داشته اند و حتی در ساختمان جدید، ساعات نارضایتی آن، 9.5 درصد افزایش یافته است. بنابراین می توان اظهار کرد که این تغییرات، بدون تخمین عملکرد انرژی و آسایشی ساختمان، انجام شده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139482 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.