الگوسازی رشد گونه سیانوباکتری سینکوکوس زیر رژیم های نوری متفاوت

پیام:
چکیده:

گونه سینکوکوس 1  یکی از انواع سیانوباکتری ها است که در این پژوهش در یک زیست واکنشگاه نوری مجهز به سیستم نوردهی داخلی کشت داده شد. واکنشگاه به گونه ای طراحی شد تا کشت تک گونه ای در داخل آن انجام شود. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار رشد این گونه در برابر تغییرات نوردهی است؛ بدین منظور، مقادیر مختلفی از تابش نور اولیه2 به داخل زیست واکنشگاه نوری تابیده و رشد سلول ها مطالعه شد. مشاهده شد که با افزایش تابش نور، میزان رشد سلول ها هم افزایش یافت، تا اینکه به حد رخداد مهارکنندگی نوری3 در تابش نور4 بیش از 1-s 2-mE m 250 رسید. به طور کلی، با افزایش تابش نور پیش از رخداد مهارکنندگی نوری، حداکثر چگالی نوری سلول ها (OD600)، بیشینه سرعت رشد و مقدار تولید زیست توده افزایش  و در نتیجه ضریب خاموشی5کاهش پیدا کرد. حداکثر میزان چگالی نوری برابر 91/5 در تابش نور کم تر از 1-s 2-mE m 250 در طول یک دوره رشد 80 روزه مشاهده شد. با استفاده از تابع مونود اصلاح شده، نتایج آزمایشگاهی داده های میزان رشد در برابر تابش نور، با دقت مناسبی الگوسازی شد. مقایسه انجام گرفته بین نتایج میزان رشد در برابر تابش نور برای سایر ریزاندام های نورساخت کننده، موید روندهای به دست آمده برای گونه سیانوباکتری در این مطالعه بود و رفتارهای مشابهی در قبال رخداد مهارکنندگی نوری به دست داد. اطلاعات به دست آمده از قبیل تابع مونود و ضرایب آن، تغییرات ضریب خاموشی و میزان شدت رشد برای طراحی زیست واکنشگاه نوری به کشت حجم بالای این گونه کمک کننده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139545 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.