بررسی تطبیقی مدیریت محله در ایران و ترکیه

پیام:
چکیده:

مقاله حاضر با هدف بررسی نظام اداره محله در ترکیه و مقایسه آن با ایران نوشته شده است. مقاله به تغییر و تحولات مدیریت محلی، مختار محله و وظایف آن به عنوان یکی از قدیمی ترین عناصر محلی در شهرهای ترکیه توجه کرده است. این بررسی به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه تجزیه وتحلیل اطلاعات، تطبیقی است. روش مطالعه مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از شیوه های اسنادی استفاده شده است. برای بررسی وضعیت و ساختار محله و مدیریت آن در کشور ترکیه به کتاب ها، مقاله ها، گزارش ها و قوانین موجود در این زمینه و همچنین وب سایت های معتبر به ویژه وب سایت شهرداری استانبول مراجعه و از طریق مطالعه اسنادی شاخص های مدیریت محله استخراج شده است. در مورد مدیریت محله در ایران نیز برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین جدول هایی مشتمل بر وظایف مدیریت محله در ایران و ترکیه به منظور مقایسه نظام اداری محله در این دو کشور تهیه شده است. یافته های مقاله نشان می دهد نظام اداره محله در ترکیه نسبت به شورایاری محله در ایران، دموکراتیک تر بوده که نشانگر نزدیکی ارتباط و مشارکت بیشتر و مستقیم تر مردم در تصمیم گیری های محله است. مختار محله برخلاف مدیریت محله در ایران با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
545 -564
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139563 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.