واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو»

چکیده:

براعت استهلال (خوش آغازی) که بین مقدمه اثر با موضوع، تناسب اجمال و تفصیل برقرار می کند؛ آوردن سخنانی است در در دیباچه کتاب یا آغاز قصیده که خوانندگان را به مضمون کتاب یا قصیده رهنمون می کند و همواره در ردیف آرایه هایی است که در شعر «ناصر خسرو» کمتر بدان پرداخته شده است. زبان شعری ناصرخسرو، نشان گر توان ابداع و خلاقیت هنری اوست. وی توانسته است با آگاهی وافر از دقایق ادب فارسی و عربی اکثریت قریب به اتفاق قصاید خود را با «براعت استهلال» آغاز کند و جستار حاضر می کوشد به روش کتابخانه ای مبتنی بر داده های مطالعاتی و برداشت های استدلالی و بر پایه روش توضیحی تحلیلی به پرسش های خاص و کلیه ابهامات در خصوص این آرایه در اشعار «ناصر» پاسخ دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139591 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.