مقایسه رفتار دفاعی پوره های سنین دوم و چهارم شته سیاه باقلا (Aphis Fabae (Aphididae، در مواجهه با زنبورهای پارازیتوئید (Lysiphlebus Fabarum (Braconidae: Aphidiinae

پیام:
چکیده:

رفتارهای دفاعی میزبان، شامل پاسخ های فیزیکی (پیش از تخم‌‌گذاری) و عکس العمل های فیزیولوژیکی (پس از تخم‌‌گذاری)، از عوامل مهم تاثیرگذار بر تصمیم گیری انتخاب میزبان و موفقیت های تولیدمثلی در پارازیتوییدها محسوب شده و می‌توانند استراتژی کاوشگری پارازیتوییدها را تحت تاثیر قرار دهند. در این پژوهش رفتارهای دفاعی پوره‌های سنین دوم و چهارم شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli ، در مواجهه با ماده‌های جمعیت جنسی زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Braconidae: Aphidiinae) ، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور گروه های همسن از پوره‌های سنین دوم و چهارم رشدی شته به صورت جداگانه تشکیل شد. در ادامه زنبورهای پرورش یافته روی پوره سن دوم شته، به طور انفرادی به لکه آزمایشی شامل 15 پوره سن دوم یا چهارم شته سیاه باقلا  معرفی گردید و به مدت 30 دقیقه رفتارهای مختلف دفاعی میزبان ثبت شد. مطابق با نتایج، پوره های سن چهارم میزبان به طور معنی داری در مواجهه با زنبور پاسخ های دفاعی قوی تری در خصوص تعداد لگد زدن نسبت به پوره های سن دوم از خود نشان دادند. در مقابل شته های کوچکتر (پوره سن دوم) در دفاع از خود در مقابل زنبورها، قطرات دفاعی بیشتری را از کورنیکول خود ترشح کردند؛ که نشانگر این امر است که ترشح بیشتر این قطرات دفاعی در پوره سن دوم شته می تواند یک پاسخ سازگار در این مرحله رشدی شته باشد.

کلیدواژگان:

کورنیکول، موفقیت تولیدمثلی، سازگاری

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139639 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.