راهبردهای بازاریابی سازمان های رسانه ای از طریق رسانه های اجتماعی

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش عبارت است از: دستیابی به راهبردهایی مناسب در "بازاریابی سازمان های رسانه ای" از طریق "رسانه های اجتماعی".  در ابتدا با مطالعه و کنکاش متون مرتبط با تحقیق و همچنین تحقیقات پیشین،  بنا به ضرورت و مناسبت موضوع از روش مصاحبه ی عمیق برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید.  نمونه آماری، سی وپنج تن از خبرگان، شامل: مدیران ارشد سازمان های رسانه ای، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان رسانه ای هستند.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش، ابزار تحلیلی-کاربردی سوات است.  به طورکلی محقق با تجزیه ‎ و تحلیل یافته ها و با مقایسه ی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی)، تهدیدها و فرصت ها (عوامل خارجی) و ترکیب و مقایسه قوت ها و فرصت ها (SO)، ضعف ها و فرصت ها (WO)، قوت ها و تهدیدها (ST) و ضعف ها و تهدیدها (WT) به نتایجی دست یافت که با انجام و رعایت این نکات می توان راهکارهای موثری در جهت اعمال راهبردهایی برای بازاریابی اجتماعی، در سازمان های رسانه ای یافت.  از جمله: لزوم آسیب شناسی جامع در سازمان های رسانه ای ایران، لزوم بازنگری در اهداف و ساختارهای سازمان های رسانه ای ایران، تشکیل شورای راهبردی جدید برای فضای مجازی و اجرای استراتژی های موثر، بازنگری در چارت نیروی انسانی سازمان های رسانه ای ایران، بهسازی در سامانه های فنی سازمان های رسانه ای ایران و لزوم تشکیل کمیته های پژوهشی، تهیه محتوا در زمینه بازاریابی اجتماعی، مطالعه و تدوین محتوا برای شبکه های اجتماعی، تعامل با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و جذب مشارکت کننده اهم این نتایج است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139651 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.