تبیین نیازهای آموزشی اخلاق حرفه ای در رشته گفتار درمانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

آسیب‌شناسان گفتار و زبان روزانه با مسایل و مشکلات بسیاری در حین ارایه خدمات بالینی مواجه می‌شوند و تصمیم‌گیری اخلاقی را برای این متخصصان دشوار می‌کند. با توجه به مطالعات اندک در زمینه اخلاق حرفه‌ای در رشته گفتاردرمانی و نبود تصویری روشن از نیازهای آموزشی در این حوزه، این مطالعه انجام شد.

روش

شرکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین آسیب‌شناسان گفتار و زبان انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های فردی نیمه ساختار یافته (12خانم و2 آقا) جمع‌آوری گردید.

یافته ها

تحلیل داده ها منجر به استخراج 1562 کد 54 زیرطبقه و 18 طبقه اصلی شد که شامل آشنایی با اصول اخلاق حرفه‌ای بین فردی، کنترل خشم و واکنش‌های هیجانی، ارایه خدمات بالینی مبتنی بر علم، صبر و بردباری در ارایه خدمات، حفظ ایمنی بیمار، رعایت صداقت در ارایه خدمات، ارایه اطلاعات کافی به مددجو و خانواده مددجو، احترام به شان مددجو، حفظ استمرار در ارایه خدمات، توجه به اختیار مددجو، رازداری، رعایت عدالت در ارایه خدمات، رعایت حریم خصوصی، تعهد به حرفه، کم رنگ بودن موضوع اخلاق حرفه‌ای در آموزش حرفه گفتاردرمانی، نگاه منفعت طلبانه در ارایه خدمات، آموزش رویارویی با تنش‌های اخلاقی و ضابطه مندی می باشند.

نتیجه گیری

نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که نقص در آموزش اخلاق حرفه‌ای و عدم آگاهی گفتاردرمانان در این رابطه مشکل اساسی در حرفه گفتاردرمانی در کشور است. بنابراین تدوین برنامه‌هایی در جهت آموزش اخلاق حرفه‌ای به منظور رفع نیارهای آموزشی موجود و ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده به مددجویان، متناسب با نیاز جامعه گفتار درمانی الزامی است.

کلیدواژگان:

اخلاق حرفه ای، نیازهای آموزشی، گفتار درمانی، مطالعه کیفی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139662 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.