طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل ونقل بندر خشک با استفاده از مکان یابی هاب

پیام:
چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت و درنتیجه افزایش تقاضای حمل ونقل کالا، طراحی مناسب شبکه های حمل ونقل کالا بیش ازپیش حایز اهمیت است. با توجه به این موضوع، استفاده از هاب در شبکه حمل ونقل با ارسال غیرمستقیم بین نقاط مبدا و مقصد باعث کاهش قابل توجه هزینه ها و تعداد مسیرهای ارتباطی می گردد. در راستای تبدیل شدن کشور به هاب تجاری، توسعه هاب های لجستیکی ازجمله بنادر خشک با رویکرد بین المللی می تواند مثمر ثمر باشد. یکی از ویژگی های اصلی هاب اتصال غیرمستقیم نقاط از مبدا به مقصد است که این موضوع گاهی باعث افزایش زمان حمل کالا می شود که در پی آن گاهی موجب فساد کالاها خواهد شد. در این پژوهش،  با طراحی شبکه حمل ونقل به مکان یابی بنادرخشک پرداخته شده است که با امکان برقراری اتصال مستقیم از مبدا به مقصد باعث انعطاف پذیری در مدل مکان یابی هاب شده است.  مدل ریاضی ارایه شده با استفاده از  سیپلکس در گمز حل شده است. سپس با تحلیل حساسیت صورت گرفته درزمینه تعداد بنادرخشک، بر لزوم ایجاد بنادرخشک به جهت کاهش هزینه های حمل ونقل، تاکید شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139681 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.