مدل سازی زنجیره تامین خون رسانی با رویکرد صرفه جویی در هزینه و زمان

پیام:
چکیده:

امروزه انتقال سریع و کم هزینه فرآورده های خونی با توجه به اهمیت کمک های اورژانسی وامدادی و همین طور پیشرفت درروش های درمان در علم پزشکی اهمیت فراوانی یافته است با توجه به اینکه خون هیچ جانشینی ندارد و انسان ها خود به عنوان منبع تولید آن به شمار می آیند ازاین رو مشخص شدن محل استقرار بهینه مراکز دریافت و نگهداری و انتقال خون و فواصل آن ها از نقاط تقاضا به جهت بالا بردن سطح سرویس دهی از اهمیت فراوانی برخوردار است لذا با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به مدل سازی یک زنجیره تامین فرآورده های خونی با دو هدف معین یعنی کاستن از هزینه های حمل ونقل و زمان سرویس دهی در زنجیره با در نظر گرفتن مراکز مختلف انتقال خون محلی و منطقه ای و انتخاب محل بهینه استقرار مراکز سیار خون شده است همین طور با در نظر گرفتن مراکز تقاضا شامل بیمارستان ها و نقاط پرحادثه طراحی شبکه مناسبی از زنجیره تامین جهت سرویس دهی در نزدیکی این نقاط در جهت بهینه سازی اهداف تعیین شده انجام گرفته و نهایتا مدل طراحی شده در مقاله را جهت اطمینان از کارکرد مطلوب با اطلاعات استخراج شده از محل استقرار مراکز و واحدهای دریافت و انتقال خون در شهر زنجان آزمون نموده و نتایج حل مدل را که از روش الگوریتم فرا ابتکاری به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139682 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.