شیوع افسردگی در زنان ایرانی دارای سرطان پستان: متاآنالیز

پیام:
چکیده:
اهداف

سرطان پستان شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان است. یکی از پیامدهای بارز ابتلا به سرطان پستان مشکلات روحی و روانی است که منجر به کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین شیوع افسردگی در زنان ایرانی دارای سرطان پستان انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش با روش متاآنالیز در بازه زمانی فروردین ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد. کلیه مقالات منتشر شده شیوع افسردگی در زنان دارای سرطان پستان در پایگاه های اطلاعاتی پابمد، وب آو ساینس، اسکوپوس، سایتس دایرکت، الزویر، وایلی، سید، ایران مدکس و مگ ایران با موتورهای جست وجوگر گوگل و گوگل اسکالر جست وجو و ارزشیابی کیفیتی شدند. درنهایت، 15 مقاله با استفاده از نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis تحلیل شدند.

یافته ها

شیوع افسردگی در زنان ایرانی دارای سرطان پستان 5/18 درصد (7/23-2/14 درصد: حدود اطمینان 95 درصد) به دست آمد. بیشترین شیوع افسردگی در زنان شهر بابل در سال 1392 برابر با 35 درصد (43-8/27 درصد: حدود اطمینان 95 درصد) و کمترین شیوع افسردگی در زنان شهر قم در سال 1396 برابر با 4/3 درصد (9-2/1 درصد: حدود اطمینان 95 درصد) به دست آمد. بین حجم نمونه، سال انجام مطالعه و میانگین سنی و شیوع افسردگی در زنان ایرانی رابطه معناداری وجود داشت (P<0/05).

نتیجه گیری

 شیوع افسردگی تقریبا روی یک پنجم بیماران دارای سرطان پستان تاثیر می گذارد. بنابراین، ضروری است که در درمان سرطان پستان نه تنها به درمان جسمی پرداخته شود، بلکه به اختلالات روان شناختی این بیماری نیز توجه شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
170 -181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139739 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.