بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر و ارتباط آن با نگرانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 اختلال اضطراب فراگیر از جمله شایع ترین اختلال های روان پزشکی است و با اضطراب و نگرانی مفرط در مورد وقایع و فعالیت های مختلف روزمره مشخص است. این اختلال سبب بروز مشکلات جدی در کارکرد تحصیلی و شغلی افراد می شود و دانشجویان به سبب فشارهای محیطی و تحصیلی ممکن است آسیب های به مراتب بیشتری را تجربه کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر و ارتباط آن با نگرانی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.

روش بررسی

 این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی (cross-sectional) است. تعداد 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم  پزشکی زنجان (2/66 درصد زن) که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری در دسترس برای این مطالعه انتخاب شدند. از پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) و مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر-7 (GAD-7) برای تعیین میزان نگرانی و شیوع اختلال اضطراب فراگیر استفاده شد. نرم افزار SPSS نسخه 25 برای انجام تحلیل های آماری آزمون خی دو (chi-square) و آزمون های ناپارامتریک من-ویتنی (Mann-Whitney) و کروسکال-والیس (Kruskal Wallis) مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

 نتایج نشان داد که در نمونه مورد مطالعه، 6/20% افراد احتمالا واجد ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر هستند. همچنین شیوع این اختلال در جمعیت دانشجویان دختر، بیشتر از دانشجویان پسر است، اما این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار نیست (05/0 >p). همچنین در این مطالعه مشخص شد که بین نمره نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 <p).

نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه آشکار می سازد که نسبت قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از اختلال اضطراب فراگیر رنج می برند و ممکن است عملکرد تحصیلی آن ها تحت تاثیر این اختلال قرار گرفته باشد. انجام مطالعات گسترده تر در این زمینه و انجام مداخلات روان شناختی با هدف کاهش آسیب های اختلال اضطراب فراگیر ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.