تبیین عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان خارجی از دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 با توجه به رقابت رو به رشد جهانی در بین کشورها و دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان خارجی، تبیین وضعیت رضایتمندی و شناسایی عوامل نارضایتی آنان در فرایند پذیرش و جذب تاثیر بسزایی دارد. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل نارضایتی دانشجویان خارجی در حال تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی شهر تهران انجام شده است.

روش بررسی

 پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است. مشارکت‌کنندگان شامل 17 نفر از دانشجویان خارجی سه دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 بودند . روش نمونه‌گیری هدفمند با در نظر گرفتن حداکثرتنوع بود. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انفرادی جمع‌آوری و به‌طور همزمان تحلیل بر اساس پنج‌گام گرانهایم (Graneheim) انجام شد.

یافته‌ ها

 مصاحبه‌ها در بیش از 680 کد باز و در 6 طبقه و 25 زیر طبقه دسته‌بندی شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند ضعف زبان، عدم حمایت‌های مالی، ضعف فرآیندی آموزشی-دانشگاهی و مدیریتی، ضعف فرآیندی مشاوره و اطلاع رسانی، مشکلات رفاهی و برخوردها و رفتارها(تعاملات) نامناسب به عنوان عوامل و دلایل کلی نارضایتی دانشجویان ‌خارجی‌ حوزه‌ی ‌علوم ‌پزشکی می‌باشند.

نتیجه ‌گیری

  برای تقویت نظام جذب دانشجویان خارجی و رسیدن به جایگاه برتر در سطح منطقه و جهانی، بر اساس یافته‌های پژوهش می‌بایست مدیران و سیاست‌گذاران حوزه‌ی آموزش عالی به عواملی مانند تدریس به زبان انگلیسی، حمایت‌های مالی از دانشجویان، تقویت فرآیندی آموزشی-دانشگاهی و مدیریتی، تقویت فرآیندهای مشاوره و اطلاع رسانی، رفع مشکلات رفاهی و تقویت رفتارهای مثبت و مناسب با دانشجویان به عنوان راهبردهای رفع نارضایتی دانشجویان خارجی حوزه‌ی ‌علوم پزشکی توجه ویژه‌ای داشته و در صدد رفع چالش‌ها باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139774 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.