بررسی سنت های تدفینی در دوره ی آهن شمال غرب ایران بر اساس یافته های باستان شناسی

پیام:
چکیده:

یکی از مهمترین ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی هر جامعه، چگونگی تدفین مردگان آن جامعه میباشد که ارتباط مستقیم با فرهنگ و باورهای مذهبی هر جامعه دارد. مطالعه و جست و جو درباره سنتهای تدفینی و آداب مربوط به آن، همواره اطلاعات ازرشمندی در ارتباط با فرهنگ معنوی جوامع انسانی در اختیار پژوهشگران قرار میدهد. در این مقاله سنتهای تدفینی در دوره ی آهن شمال غرب ایران، به شیوه کتابخانه ای و بر مبنای بررسی ها و کاوشهای باستان شناسی گزارش شده بر اساس یافته های باستان شناسی، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از بررسی های باستانی شناسی نشان میدهد در دوره های مختلف تاریخ زندگی انسان، شیوه ها و روش های متنوعی جهت دفن اجساد شکل گرفته که این اشکال متنوع تدفین، متاثر از باورها و جهان بینی مردمان آن دوران بوده و از نظر ساختاری به انواع مختلفی از جمله: کورگان، چاله ای، خمره ای، چهارچینه سنگی و غیره تقسیم میشود. نمونه هایی از چنین شیوه های تدفین در محوطه های دورهی آهن شمالغرب ایران، شناسایی شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139787 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.