نقوش نمادین گیاهان بر روی آثار گچبری، مهر و نقش برجسته های دوره ساسانی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

از دوره ساسانی نگارکندها و گچبری ها و مهرهای بسیاری بر جای مانده که با بررسی نقوش آنها، میتوان پی به نگرش اسطوره ای و مذهبی آن مردمان برد و بخش عمدهای از این نگاره ها نقوش گیاهان می باشد. هدف این مقاله، رمزگشایی و تفسیر نمادین نقوش گیاهی است که به بررسی و مطالعه بر روی اسطوره ها و مفاهیم و آیین های مذهبی این دوره میپردازد. سوال این است که نقوش نمادین و اسطوره ای گیاهی بر روی نگارکندها و گچبری ها و مهرهای دوره ساسانی چه می باشد؟ این پژوهش بر اساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی – نظری است و بر اساس ماهیت و روش، از نوع تحقیقات تاریخی- تطبیقی است. در این راستا قراین تاریخی وشواهد باستان شناختی با یکدیگر مطابقت داده شده است . و با کمک روشی موسوم به "آیکونولوژی" بررسی شده است و با بررسی نقوش گیاهی بر روی نگارکندها و گچبری ها و مهرهای این دوره، سعی در ارایه خاستگاه شناختی این نقوش شده است. نتیجه این است که: گیاهان و تقدس آنها، ماندگاری،جاودانی، قداست، شکوه و ویژگیهای مافوق طبیعی شخصیتهای اسطورهای و مذهبی را متجلی می کنند وگل نمادی از زیبایی و لطافت بوده و در دین مزدیسنا، گلهای عطرآگین بسیار مورد توجه بوده است

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139794 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.