تحلیل حساسیت شبکه های تهویه با روش های مبتنی بر مشتق

پیام:
چکیده:

تحلیل و محاسبه شبکه های تهویه یکی از مهمترین بخش های طراحی، پیش از استخراج است. شبکه طراحی شده در حین عملیات استخراج ممکن است تحت تاثیر پارامترهایی داخلی و خارجی قرار گیرد و در نتیجه کارایی پیش بینی شده در مرحله طراحی را نداشته باشد. شناسایی پارامترهای دخیل در کارایی یک شبکه تهویه در طول مرحله های آماده سازی و فرایند استخراج اهمیت فراوانی دارد. با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در تغییرات مقاومت ناشی از عوامل داخلی و خارجی، ورودی مدل تحلیل حساسیت شبکه تهویه، تغییرات مقاومت در نظر گرفته شده است. شیب تفاضل محدود تغییرات شدت جریان پس از هر بار تغییر مقاومت نسبت به شدت جریان در حالت عادی به عنوان کمیت حساسیت اندازه گیری شده است. آنالیز حساسیت برای شبکه تهویه معدن تخت انجام شده است. تغییرات مقاومت در تونل اصلی که وظیفه حمل و نقل پرسنل و مواد حاصل از استخراج را بر عهده دارند به عنوان وروودی مدل تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است. بر اساس رابطه افت فشار، تغییرات شدت جریان همه شاخه ها به ازای هر بار تغییر به عنوان خروجی مدل ذخیره شده است. شیب تفاضل محدود تغییرات شدت جریان پس هر بار اعمال تغییر مقاومت به عنوان مقدار حساسیت هر شاخه محاسبه شده است. بیشترین مقدار معرف حساس ترین شاخه نسبت به تغییر مقاومت در تونل اصلی است. حساس ترین شاخه، تونل خروج هوای تهویه شده از بخش های مختلف معدن و دویل تهویه منتقل کننده هوا بین دو تراز ارتفاعی متفاوت است. شاخه های با حساسیت بالا ریسک بالاتری برای از کار افتادن دارند بنابراین می توان حساسیت هر شاخه از شبکه را به عنوان ضریبی در مدل تحلیل قابلیت اطمینان شبکه های تهویه وارد کرد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139828 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.