تاثیر استراتژی بازاریابی خدمات فروشنده وب بر قصد رفتار خرید در کاربران شبکه اجتماعی دیجی کالا

پیام:
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی خدمات فروشنده وب بر قصد رفتار خرید با تاکید بر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتری در شبکه اجتماعی دیجی کالا می باشد.

روش شناسی

 این تحقیق، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیق میدانی است. جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر کلیه مشتریان شبکه اجتماعی دیجی کالا می باشد. تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 23 و PLS 2 استفاده شد.

یافته ها

 نتایج تحقیق حاکی از آن است که استراتژی بازاریابی خدمات فروشنده وب بر ریسک قیمت محصول، ریسک امنیت فروشنده وب و کیفیت محصول تاثیر دارد. همچنین ریسک های قیمت محصول، ریسک های کیفیت محصول و ریسک های امنیت فروشنده وب بر اعتماد مشتری محصول تاثیر دارند و سرانجام، اعتماد مشتری به خدمات آنلاین فروشنده بر قصد خرید آنلاین تاثیر می گذارد.

نتیجه گیری

از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که توجه به استراتژی بازاریابی خدمات فروشنده وب در کاهش ریسک های درک شده مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و درنظر گرفتن پیشنهادات این پژوهش جهت افزایش اعتماد به خدمات فروشنده وب و قصد خرید می تواند برای خرده فروشان آنلاین سودمند واقع شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139869 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.