تبیین چهارچوبی مفهومی و کاربردی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی های استانی شرکتهای خدماتی: مطالعه موردی شرکت ماشینهای اداری کرمان

پیام:
چکیده:
هدف

نمایندگی های فروش منطقه ای در محیطی متفاوت از محیط تجاری شرکت مادر فعالیت می کنند که این موضوع موجب شکل گیری نوعی شکاف ادراکی میان نمایندگی ها و دفتر مرکزی  می گردد. بعلاوه، ماهیت محیط کسب و کار هر یک از این نمایندگی ها منحصر به فرد بوده و با شعب فعال در دیگر مناطق جغرافیایی نیز متفاوت است که به نوبه خود منجر به بروز سطح دومی از شکاف ادراکی در سازمان می شود. این دو شکاف در کنار یکدیگر ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش استانی را به یکی از مسایل چالش برانگیز در سازمان های با ساختار پراکنده جغرافیایی بدل ساخته است. پژوهش حاضر با اتکاء بر سه نظریه ساختارهای غیر سلسله مراتبی، فرایند منصفانه و نظریه کهنگی قدرت به ارایه مدلی نظری-کاربردی جهت ارزیابی عملکرد دفاتر فروش استانی سازمان های مورد بحث می پردازد.

روش شناسی

 ترکیبی از کارت امتیاز متوازن و الگوریتم های تصمیم گیری چند متغیره فرایند تحلیل سلسله مراتبی [1] وتاپسیس [2] بکار گرفته شده اند. این مدل ترکیبی در غالب یک مطالعه موردی برای ارزیابی شعب استانی شرکت ماشین های اداری کرمان بکار گرفته شد.

یافته ها و نتیجه گیری

مدل حاضر امکان مشارکت دادن نمایندگی های استانی در فرایند ارزیابی عملکرد خودشان را به طور کاربردی میسر ساخته و تلاش می کند تا ادراک مدیران شعب نسبت به منصفانه بودن جریان ارزیابی عملکرد را ارتقا دهد. موضوعی که می تواند احساس تعلق نسبت به تصمیمات سازمانی و تعهد نسبت به اجرای آنها و همینطور نسبت به یافته های ارزیابی را بهبود بخشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139870 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.